0 سفارش
بستن× شماره تلفن تماس با ما: 09391815029تحریر دفاتر قانونی

یکی از خدمات مالی و حسابداری شرکت نارِم تحریر دفاتر قانونی می‌باشد. تحریر دفاتر قانونی از اساسی‌ترین اصول حسابداری و از دانستنی‌های هر حسابدار است.

تحریر دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)

سازمان امور مالیاتی و دارایی، اولین موردی که بر مبنای بند 2 ماده 97 برای بازرسی درخواست می‌کند و در صورت سفید بودن و یا مخدوش و یا عواملی که از درجه اعتبار آن می‌کاهد، و موجب رد دفاتر و مدارک شرکت می‌شود ، دفاتر قانونی است…
دفاتر باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر نشان دادن عملیات مالی یک شرکت، دسترسی به آن را بر اساس ضمائم سند، تسریع و تائید کند.
شایان ذکر است در دفاتر جدید کلمه‌ای به عنوان عطف نیست و دلیل آن نیز اضافه شدن ستونی بنام شماره دفتر کل است، در دفاتر قدیم در ستون عطف شماره صفحه دفتر کل قید می‌شد تا ردیابی و کنترل بهتر انجام شود و حال بدلیل وجود شماره دفتر کل ستون خالی وجود دارد که غالبا برای تکمیل توضیحات سند، کد حساب دفتر کل قید می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیشنهاد شماره 23013 مورخ 28/11/1394 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 آیین‌نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
“آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم “


    دیدگاه خود را ارسال کنید    توجه: جهت بارگذاری مجدد تصویر امنیتی Ctrl + R را فشار دهید